Our offer

Flat face couplings
Flat face quick couplings are ideal solution for applications, where fluid loss and contamination of the circuit must be eliminated. Special internal design and durable materials enable working at higher pressures (up to 720 bar) and reduce the pressure drop. Main applications:
  • Agricultural equipment and vehicles
  • Industrial equipment
  • Construction machines, equipment and vehicles

Advantages of flat face quick couplings:
  • Easy to clean
  • No contamination of hydraulic system
  • Preventing the fluid loss to the environment
  • Working pressure up to 720 bar

Flat face quick couplings may be used with various fluids, according to their material and seals.
Inquiry form
odswiez
The fields marked * are mandatory
*  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia informacji na zapytanie w formularzu.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma HYDRO ZNPHS Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Strażacka 60.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci adresu mailowego odbywa się w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. a) – zgodna na przetwarzanie danych osobowych.Wiem, że podanie danych przewidzianych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale w przypadku obsługi zapytania niezbędne do udzielania na nie odpowiedzi. Zostałem poinformowany, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia poprawiania, żądania zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych w każdym momencie oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku niezgodnego z prawem/udzieloną zgodą przetwarzania danych. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom inaczej niż na podstawie przepisu prawa ani nie będą podlegać profilowaniu i zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie. Zostałem poinformowany, że w każdym momencie mam prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych.W każdym momencie może Pani/Pan realizować swoje prawa poprzez przesłanie informacji do Administratora.
Series A
For medium pressure applications check the details
Series A
Series FIRG
check the details
Series FIRG
Series IFR
For braking systems check the details
Series IFR
Series APM
check the details
Series APM
Series A-HP
For high pressure applications check the details
Series A-HP
Series FL (stainless steel)
check the details
Series FL (stainless steel)
Series VP-P (screwed)
check the details
Series VP-P (screwed)
Series VEP-P (screwed)
check the details
Series VEP-P (screwed)
Series VEP-HD (screwed)
check the details
Series VEP-HD (screwed)
Series FIRG-Q
- Special surface
- Stainless steel valve
check the details
Series FIRG-Q
Partners
HYDRO ZNPHS Sp. z o.o.
ul. Strażacka 60
43-382 Bielsko-Biała, Poland
VAT no.: PL 547-01-70-044
REGON: 008093410
Phone:    +48 33 829 56 87
e-mail: biuro@hydro.com.pl
Contact
Regional Operating Program of Silesian Voivodship