Regulamin strony

REGULAMIN STRONY

1. Właścicielem strony internetowej www.hydro.com.pl (zwanej dalej Stroną) jest spółka HYDRO ZNPHS Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Strażackiej 60 (zwana dalej Spółką).

2. Wszelkie prawa do Strony i jej zawartości, łącznie z prawami dotyczącymi bazy danych, należą do Spółki lub stanowią przedmiot licencji udzielonej Spółce, bądź są wykorzystywane za zgodą posiadaczy praw autorskich.

3. Korzystanie ze strony oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Korzystanie ze Strony dopuszczalne jest wyłącznie w celach zgodnych z obowiązującym prawem.

5. Niedopuszczalne jest podejmowanie prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony, bazy danych lub serwera, na którym zainstalowana jest Strona, a w szczególności wprowadzanie do Strony szkodliwego oprogramowania w postaci wirusów, skryptów lub podobnych rozwiązań. Działania takie zgłaszane będą organom ścigania.

6. Korzystanie ze Strony nie wymaga rejestracji, logowania, ani uiszczania żadnych opłat przez osoby odwiedzające Stronę (zwane dalej Użytkownikami).

7. Podczas wizyty na Stronie zbierane są informacje o Użytkownikach, zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności.

8. Materiały opublikowane na Stronie mają charakter jedynie informacyjny - służą zaprezentowaniu Spółki oraz jej oferty handlowo - usługowej w Internecie. Informacje zawarte na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

9. Spółka dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na Stronie informacje były aktualne i poprawne merytorycznie. Spółka nie może jednak zagwarantować całkowitego braku błędów na Stronie, nie ponosi również odpowiedzialności za błędy mogące pojawiać się w materiałach dostarczonych przez podmioty trzecie (dostawców, producentów).

10. Wszelkie materiały tekstowe, graficzne i multimedialne zamieszczone na Stronie objęte są prawami autorskimi i należą do spółki HYDRO ZNPHS Sp. z o.o. lub jej dostawców - producentów towarów z asortymentu Spółki.

11. Spółka nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie Strony jako całości, kopiowanie i rozpowszechnianie części Strony lub jakichkolwiek materiałów zawartych na Stronie, a w szczególności na publikowanie w/w materiałów na innych stronach internetowych. Działania takie stanowić będą naruszenie praw posiadaczy danych materiałów i skutkować mogą odpowiedzialnością prawną.

12. Strona może zawierać odnośniki (linki) prowadzące do stron internetowych należących do podmiotów trzecich. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści publikowane na stronach należących do podmiotów trzecich, a Użytkownicy odwiedzający te strony czynią to na własną odpowiedzialność.

13. Pytania lub spostrzeżenia dotyczące zasad korzystania ze Strony przesyłać można na adres: [email protected]

14. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Nowy Regulamin zacznie obowiązywać od dnia publikacji na Stronie.

Bielsko-Biała, 11.04.2017
HYDRO ZNPHS Sp. z o.o.
ul. Strażacka 60
43-382 Bielsko-Biała
NIP: PL 547-01-70-044
REGON: 008093410
Telefon:    +48 33 829 56 87
Email: [email protected]
Kontakt