Cele i zasady

Naszej działalności przyświecają poniższe cele i zasady:
  • Zdobycie i utrzymanie pozycji kluczowego dostawcy całych systemów i poszczególnych elementów w branży hydrauliki siłowej na rynku ogólnokrajowym i międzynarodowym.
  • Świadczenie profesjonalnych usług zarówno Klientom indywidualnym jak i korporacyjnym.
  • Dążenie do podnoszenia kwalifikacji pracowników, ciągłego wzrostu jakości oferowanych usług oraz zwiększania satysfakcji naszych Klientów.
  • Osiąganie celów zawodowych z dostrzeganiem ogólnoludzkich wartości etycznych oraz z poszanowaniem zasad ochrony środowiska.
     
HYDRO ZNPHS Sp. z o.o.
ul. Strażacka 60
43-382 Bielsko-Biała
NIP: PL 547-01-70-044
REGON: 008093410
Telefon:    +48 33 829 56 87
Email: [email protected]
Kontakt